Ako adoptovať?

Ako to funguje?
Aplikácia Nájdite sa Online je online alternatívou nášho známeho adopčného podujatia Nájdite sa! so zvieratkom z útulku, ktoré organizujeme už 10 rokov. V rámci webovej aplikácie Nájditesa.online, tak chceme užívateľom, ktorí nestihnú prísť na adopčné podujatie, alebo nemajú konto na Facebooku poskytnúť dostupný (celoročný) a efektívny spôsob hľadania vášho nového zvieracieho priateľa/priateľky. Prvotné hľadanie stojí na koncepte konfigurátora, ktorý vám má pomôcť nájsť možného vhodného domáceho spoločníka. Aj preto sa vás pýtame nie len na Vaše vizuálne preferencie, ale najmä bližšie informácie o Vás a Vašej domácnosti.Napríklad, či bývate v rodinnom dome alebo byte, či máte doma malé deti alebo bývate sami. Všetky tieto informácie nám pomôžu vyfiltrovať okruh najdúchov, s ktorými by ste si mohli najlepšie “sadnúť”.
Teraz však už k samotnej adopcii. Je potrebné povedať, že adopčný proces si každý útulok riadi sám, ale v zásade sa vždy skladá z niekoľkých krokov. Pre lepšiu orientáciu sme vám priblížili každý z nich, aby ste mali o procese celej adopcie čo najlepší prehľad.
DÔLEŽITÉ!!!! ODOSLANIE ŽIADOSTI O ADOPCIU NEZNAMENÁ AUTOMATICKY ADOPCIU. POSÚDENIE KONKRÉTNYCH PODMIENOK JE VŽDY LEN A LEN KOMPETENCIOU KONKRÉTNEHO ÚTULKU, KTORÝ DÔKLADNE POZNÁ ZVIERATKO A VIE,AKÉ PROSTREDIE NA ŽIVOT POTREBUJE, ABY MOHLO BYŤ SKVELÝM SPOLOČNÍKOM.
1. Registrácia
Prvým dôležitým krokom, predtým, ako sa dostanete k hľadaniu svojho nového štvornohého priateľa, je potrebné sa zaregistrovať a vytvoriť si v rámci webovej stránky profil užívateľa. Bez registrácie si môžete psíkov na stránke prezerať, no pri prejavení záujmu o adopciu nebudete môcť sledovať stav vašej Vašej žiadosti. Chceme tak vytvoriť prostredie, ktoré je pre psíkov, ponúkaných pre adopciu bezpečnejšie.
2. Výber psíka
Po úspešnej registrácii môžete začať našu webovú aplikáciu využívať naplno. Vyhľadať vášho štvornohého priateľa, ktorému viete ponúknuť nový domov môžete viacerými spôsobmi. Ten najjednoduchší je prostredníctvom funkcie konfigurátora, ktorého cieľom je pomôcť vám nájsť okruh zvieracích spoločníkov, ktorí sa najviac približujú nielen Vašim preferenciám ale aj chovateľským možnostiam. Konfigurátor tak automaticky zobrazí tie najlepšie zhody zvieratiek vo vašom okolí. Ďalšou možnosťou je navštíviť profilyjednotlivých útulkov a vybrať si psíkov, ktorí u nich aktuálne hľadajú domov. Webová aplikácia súčasne ponúka možnosť prezerať si všetky zvieratká, prípadne ich filtrovať na základe preferencií.
3. Žiadosť o adopciu
Ak ste našli psíka/zvieratko, ktoré by ste si chceli adoptovať, vyjadrite prosím svoj záujem kliknutím na políčko “Mám záujem o adopciu”. V prípade, ak váš profil nie je kompletný, systém vás požiada o doplnenie informácií, ktoré potrebuje útulok pre vyhodnotenie Vašej žiadosti a v prípade dohody o adopcii aj príprave adopčnej zmluvy. V tomto kroku je rovnako potrebné potvrdiť súhlas so všeobecnými podmienkami adopcie. Po vyplnení potrebných informácií môžte odoslať svoju žiadosť danému útulku. Stav žiadosti o adopciu môžete sledovať na vašom užívateľskom profile.
4. Posúdenie žiadosti útulkom
Po tom, ako bude odoslaná žiadosť o adopciu prijatá útulkom, bude vás kontaktovať priamo útulok, ktorý sa o daného psíka nateraz stará.DÔLEŽITÉ)! ODOSLANIE ŽIADOSTI O ADOPCIU NEZNAMENÁ AUTOMATICKY ADOPCIU. POSÚDENIE KONKRÉTNYCH PODMIENOK JE VŽDY LEN A LEN KOMPETENCIOU KONKRÉTNEHO ÚTULKU.
Útulok vás preto pravdepodobne:
• požiada odoplnenie rozličných informácií ohľadom vašich skúseností, či podmienok, v ktorých by zvieratko bývalo, ako by ste riešili v súvislosti so zvieratkom prípadné vážne životné zmeny ako napr. zmenu bývania, zdravotné problémy v rodine, alergie a pod.
• ak bude pohovor úspešný, je možné, že Vás útulok požiada o umožnenie návštevy vo Vašom bydlisku za účelom overenia vhodnosti podmienok. Je to najmä preto, pretože ľudia často aj s dobrým úmysom precenia svoje možnosti a zvieratka sa rozhodnú vzdať. To niekto nechce, preto je právom útulku podmienky si overiť aj osobne a predísť tak nepríjemným situáciám.
• prípadne zodpovie Vaše otázky.
Výsledkom takéhoto pohovoru môže byť aj to, že Vám útulok adopciu vybraného zvieratka neodporučí, možno Vám odporučí iné zvieratko ako to, ktoré ste si vybrali, prípadne Vás odporučí na iný útulok alebo Vám navrhne vyskúšať najprv dočasnú opateru.
PAMÄTAJTE!! Taký postup nie je odmietnutím, je to štandardný postup útulkov odôvodnený dlhoročnými neľahkými skúsenosťami so snahou čo najviac predísť nepríjemným situáciám so zrušenými adopciami. Do takej situácie určite nechcete prísť ani Vy.
5. Vyzdvihnutie psíka z útulku
Ak útulok Vašu žiadosť schváli, krok procesu adopcie cez našu webovú aplikáciu je už len podpis adopčnej zmluvy, ktorý prebehne priamo na mieste, fyzicky a vyzdvihnutie si psíka. Adopčnou zmluvou oficiálne útulku potvrdzujete, že si zvieratko preberáte do starostlivosti a súhlasíte s jej podmienkami. Medzi najčastejšie podmienky starostlivosti patria:
1. Podmienka, že zvieratko bude bývať vo vnútri v domácnosti, nie na dvore, v koterci, a to ani s prístupom dnu. Táto podmienka je práve z dôvodu, že v prípade sťahovania do bytu sa takíto psíkovia najčastejšie vracajú z adopcie do útulku. Musíte byť skrátka pripravení mať zvieratko, kdekoľvek budete bývať.
2. Podmienka kastrácie v dospelosti. Nie je pravda, že sučka musí mať raz za život šteniatka, a nie je pravda, že kastrované zvieratko trpí. Kastrácie sú dôležité ako prevencia neželaného potomstva, ktoré končí....v lepšom prípade v útulku. Preto súútulky v Nemecku poloprázdne a prijímajú slovenských psíkov, lebo tam sú kastrácie bežné.
3. Podmienka, že zvieratko nebude na reťazi či inak uviazané, či uväznené v koterci. Tu snáď viac vysvetľovať netreba.
4. Podmienka, že zvieratko neprenecháte inej osobe, najmä (ale nie len) ak sa Vám zmenia životné podmienky, bez súhlasu útulku.
5. Podobne to platí aj v prípade ťažkej choroby či úrazu zvieratka, o ktorých treba útulok informovať.
6. Podmienka, že umožníte útulku kontroly dodržiavania podmienok starostlivosti, či zasielanie fotografií a informácií. Pamätajte, ľudia sú rôzni a zvieratká sa nemôžu hájiť samé.
Newsletter

Začnite odoberať náš newsletter, aby ste boli informovaný o zbierkach a podujatiach, ktoré organizujú útulky.

Sociálne siete